راهنمای نویسندگان

برای دریافت فایل راهنمای نویسندگان کلیک کنید.

به نام خدا

از نویسندگان محترم تقاضا می‌­شود در هنگام ارسال مقالات به نکات زیر توجه فرمایند:

الف) قواعد کلی:

1- نشریه پژوهش­‌های کاربردی جنگل ایران حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می­‌دارد. هیئت تحریریه در انجام اصلاحات (با تأیید مولف) آزاد است. مقالاتی که با ضوابط نگارشی مجله تطبیق نداشته باشند به نویسندگان عودت داده شده و مورد بررسی قرار نخواهند گرفت.

2- دانشجویان لازم است قبل ارسال مقاله هماهنگی لازم را با استاد راهنما داشته باشند.

3- مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله به عهده نویسنده است.

4- مقاله در مجله دیگری به چاپ نرسیده یا به طور هم­زمان برای سایر مجلات ارسال نشده باشد.

5- همراه هر مقاله یک صفحه مجزا شامل (Cover letter)، عنوان مقاله (فارسی و انگلیسی)، نام و نام خانوادگی نویسندگان (فارسی و انگلیسی)، مرتبه علمی و محل اشتغال آنها و همچنین نشانی، شماره تلفن یا فکس محل کار (و یا تلفن همراه) و آدرس پست الکترونیکی نویسنده مسئول مقاله جهت تسریع در مکاتبات بعدی ذکر شود.

6- مشخصات نویسندگان باید به ترتیب مرتبه علمی نویسنده/گروه/دانشکده/دانشگاه/شهر آورده شود و برای نویسنده مسئول فقط به ایمیل فرد اشاره شود. مثلا: ٭نویسنده مسئول مقاله: ali.naderi@modares.ac.ir

7- نشریه پژوهش­‌های کاربردی جنگل ایران از دریافت پیشنهادها و انتقادات سازنده محققین گرامی در جهت بهبود کیفیت انتشار مقالات استقبال می­‌نماید.

8- مقاله تنها از طریق سامانه بصورت آنلاین  پذیرش می­ شود.

ب) نحوه تنظیم مقاله:

1-مقاله پژوهشی (Original article) و حاصل تحقیق نویسنده (گان) باشد.

2- مقالات در نسخه 2003 یا 2007 نرم افزار Word تایپ شود.

3- زبان مقاله فارسی یا انگلیسی باشد و از ذکر اصطلاحات خارجی که در زبان فارسی معادل­‌های دقیق و رسایی دارند، خودداری شود. در صورت لزوم معادل­‌های انگلیسی در پاورقی آورده شود.

4- مقاله در کاغذ A4 تحت نرم­افزار Word، فونت Lotus سایز 12 برای متن فارسی و فونت Times New Roman سایز 11 برای متن انگلیسی تنظیم شود. فاصله خطوط 1/5 و حاشیه بالا و پایین و طرفین صفحه 2/5 سانتی­متر در نظر گرفته شود.

5- مقاله ارسالی حداکثر 15 صفحه (شامل همه بخش­‌های مقاله) و مشتمل بر عنوان، خلاصه فارسی و انگلیسی (حداکثر 250 کلمه)، کلید واژه به فارسی و انگلیسی (حداکثر تا 5 واژه و شروع واژگان انگلیسی با حروف بزرگ باشد)، مقدمه، مواد و روش کار، نتایج، بحث، نتیجه­‌گیری کلی و منابع باشد. چکیده باید مجموعه فشرده و گویایی از مقاله، با تأکید بر تشریح مساله، روش کار و نتایج نهایی باشد. مقدمه با طرح مساله و بیان اهداف، به استناد پژوهش‌­های انجام شده و لزوم انجام پژوهش بپردازد. در انتهای مقدمه در قسمت مواد و روش­‌ها، مواد و وسایل مورد استفاده (به همراه ذکر کارخانه سازنده و مدل دستگاه­‌ها)، شیوه اجرای پژوهش و نحوه پردازش آماری داده‌ها، بدون اشاره به نتایج ارائه می‌گردد. تمامی نتایج کمی یا کیفی به دست آمده در قالب جدول، منحنی، نمودار و یا تصاویر به همراه توضیحات ضروری آنها، بیان می‌گردد. در بحث، نتایج به دست آمده با توجه به هدف بررسی و مقایسه با یافته‌­های سایر پژوهش‌­ها، تجزیه و تحلیل شده و درباره آنها بحث به عمل می­‌آید. در نتیجه­‌گیری کلی، محقق دستاوردهای اصلی تحقیق را جمع بندی می­‌نماید. در صورت لزوم پیشنهادات و توصیه­‌های لازم در همین قسمت قابل ارائه می­ باشد.

6- برای ارجاع مطلبی به نویسنده در  شروع یا وسط جمله به صورت زیر عمل می­شود.

مثال برای منابع فارسی:محمدی (1394) / محمدی و رضایی (1394) / محمدی و همکاران (1394)

مثال برای منابع انگلیسی:Binkley  (2014) /  Janson و همکاران (2012) /  Farely و Kellyا(2004)

و در انتهای جمله به صورت زیر عمل می­شود.

مثال برای منابع فارسی: (محمدی، 1394). /  (محمدی و رضایی، 1394). /  (محمدی و همکاران، 1394).

مثال برای منابع انگلیسی :(Binkley, 2014). /  .(Janson et al., 2012)/  (Farley and Kelly, 2004).

لازم به ذکر است که  et al. به صورت ایتالیک یا مورب نوشته ­شود.

7- شماره و عنوان جدول، حداکثر در دو سطر و در بالای آن (برای شکل در زیر آن) ذکر شود. در صورت نیاز به توضیحات اضافه، مطالب با قلم ریزتر در ذیل جدول ارائه گردد.

8- عکس­‌های ارسالی باید اصل، دارای مقیاس، واضح و با کیفیت بالا (حداقل 300dpi) جهت چاپ باشد. عکس­‌های رنگی به نحوی تهیه شوند که پس از چاپ در مجله به­صورت سیاه و سفید، کیفیت آنها مخدوش نگردد.

9- عکس­‌ها، جدول­‌ها، شکل­‌ها و نمودارها در متن اصلی مقاله و در محل تقریبی خود قرار گیرند. نمودار، عکس و نقشه با عنوان "شکل" ارائه شوند.

10- اسامی علمی (جنس و گونه) در متن مقاله با حروف ایتالیک تایپ شوند.

11-  در صورت ضرورتِ سپاسگزاری از افراد و موسسات، با عنوان "تشکر و قدردانی" قبل از منابع آورده شود.

12- حداکثر تعداد منابع قابل استفاده از 30 منبع بیشتر نباشد. منبع مورد استفاده ممکن است کتاب، مقاله و یا نشریه سازمانی باشد. در مورد کتاب باید نام نویسنده (گان)، سال انتشار، عنوان کتاب، ناشر و محل انتشار و تعداد کل صفحات آورده شود.

نحوه ارائه منابع با ذکر مثال برای هر مورد در ذیل بیان شده است:

 

- مثال برای کتاب فارسی:

صادقی، س. ح. 1390. مطالعه و اندازه­ گیری فرسایش آبی. انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، 220 ص.

کوچ، ی. و حسینی، س. م. 1394. اکولوژی خاک­‌های جنگلی (مفاهیم و الگوریتم­ ها). انتشارات جهاد دانشگاهی واحد مازندران، 414 ص.

یزدی ­صمدی، ب.، رضایی، ع. و ولی­زاده، م. 1376. طرح­های آماری در پژوهش­‌های کشاورزی. انتشارات دانشگاه تهران، 764 ص.

- مثال برای کتاب انگلیسی:

 لازم به ذکر است که در کتب و مقالات انگلیسی با بیش از یک مؤلف، از کلمهand قبل از آخرین مؤلف استفاده می‌شود.

West, P. W. Trees and forest management. Springer publications, 190p.

Binkley, D. and Fisher, R. F. 2013. Ecology and management of forest soil. John Wiley and Sons Publications, 363p.

Sagheb -Talebi, K., Sajedi, T. and Pourhashemi, M. 2014. Forests of Iran: – A treasure from the past, a hope for the future, Plant Vegetation. 10. DOI: 10.1007/978-94-007-7371-4_1.

- مثال برای مقاله فارسی:

-منابع فارسی مقاله (همانند انگلیسی) باید شامل نام نویسنده(گان)، سال انتشار، عنوان مقاله، نام مجله به شکل کامل، جلد (شماره) مجله و شماره صفحات مقاله باشد.

رضوی، س. ع. 1389. مقایسه خصوصیات خاک و تنوع زیستی جنگل­‌کاری­های دارتالاب و توسکا­ ییلاقی (مطالعه موردی:کلوده- استان مازندران). مجله پژوهش­‌های علوم و فناوری چوب و جنگل،17 (2): 123- 116.

مجدطاهری، ح. و جلیلی،  ع. 1375. بررسی مقایسه­‌ای آثار جنگل­‌کاری با کاج تهران و اقاقیا روی برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و پوشش گیاهی زیرآشکوب. پژوهش و سازندگی، 2 (1): 15-6 .

اسدیان، م.، حجتی، س.م.، پورمجیدیان، م. ر. و فلاح ا.1391. بررسی تنوع زیستی گیاهی و خصوصیات خاک در جنگل­‌کاری­های کاج­ سیاه و زبان­ گنجشک در منطقه الندان - ساری، فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران،20 (48): 312- 299.

- مثال برای مقاله انگلیسی:

Mohawesh, O. 2016.Utilizing deficit irrigation to enhance growth performance and water-use efficiency of eggplant in arid environments. Journal of Agriculture Sciences and Technology, 18 (2): 265-276

Farley, K. A. and Kelly, E. F. 2004. Effects of afforestation of Paramo grassland on soil nutrient status. Forest Ecology and Management, 195(3): 281-290.

Rostamabadi, A., Tabari, M. and Sayad, E. 2013. Influence of Alnus subcordataPopulus deltoides and Taxodium distichum on poor drainage soil, northern Iran. Ecopersia, 1 (3): 207-218.

- اگر منبع نشریه چاپ شده یک مؤسسه یا سازمان است، باید شامل نام مؤسسه، سال انتشار، عنوان نشریه، محل انتشار و تعداد صفحات باشد. به عنوان مثال:

FAO. 2009. Forestry Statistics Yearbook. Catches and Landings. FAO, Rome, 74 (63): 1759-1764.

- برای مقالاتی که فصلی از یک کتاب با نویسنده(گان) مجزا هستند (مانند مقاله در همایش‌ها)، این موارد شامل نام نویسنده‌ (گان) بخش مذکور، سال انتشار، عنوان مقاله، شماره صفحات، نام نویسنده‌(گان) اصلی کتاب، نام کتاب، ناشر، محل انتشار و تعداد صفحات کتاب است.به عنوان مثال:

Khanna-Chopra, R. and Sinha, S. K. 1988. What limits the yield of pulses? Plant process of plant type. P68-278, In: Sinha, S. K., P. V. Sane, S. E. Bhargara and P. R. Agrawal (eds.), Proceeding of the international Congress of plant Physiology, Society for plant Physiology and Biochemistry, New Dehli, India, 680p.